logotyp

 • baner7

  Ściśle współpracujemy z Miastem Bydgoszcz oraz z podmiotami z naszego regionu na rzecz budowania dialogu polsko-ukraińskiego na poziomie lokalnym.

 • baner8

  Kwintesencją współpracy polsko-ukraińskiej był występ bydgoskiego zespołu Płomienie oraz ukraińskiego zespołu Ektenia we wspólnym koncercie wigilijnym.

 • rece

  Języki słowiańskie wymagają od użytkowników języka polskiego znacznie krótszego czasu na przyswojenie, niż inne języki.

 • baner5

  Dofinansowanie przez Miasto Bydgoszcz Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej pomogło zrealizować dwie edycje perspektywicznego projektu.

 • banera

  Nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy szans rozwoju swoich firm upatrują za wschodnią i południową granicą naszego kraju.

 • banerc

  Nasi lektorzy to nauczyciele z powołania, wykonujący swój zawód z należytym profesjonalizmem i niezbędną w tej profesji pasją i zaangażowaniem.

 • baner9

  Dwujęzyczne projekty z udziałem młodzieży mają na celu promowanie interkomprehensji, jako metody komunikacji między użytkownikami języków pokrewnych

 • baner6

  Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej to projekt realizowany w Partnerstwie z Małą Akademii Nauk Ukrainy

 • baner10

  Aktywnie angażujemy się w budowanie dialogu między narodami słowiańskimi, priorytetem jest dla nas współpraca młodzieży z krajów bliskich nam kulturowo.

 • banerb

  Zajęcia w małych grupach gwarantują przyjazną i kameralną atmosferę. Gry i zabawy uatrakcyjniają lekcje i sprzyjają komunikacji wewnątrzgrupowej.

button zapisz

button zapytaj

 

 

 

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

 

 

 

ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Студентов, учащихся в Быдгоще, предпринимателей, менеджеров, гостей из соседних славянских стран, а также стран СНГ и Прибалтики приглашаем на курсы польского языка для носителей славянских языков.

 

Целью курсов является подготовка к сертификационным экзаменам по польскому языку, организованным Государственной Комиссией засвидетельствования владения польским языком как иностранным.

 

Занятия ведет носитель польского языка, филолог с дидактическим опытом, бегло владеющий русским и украинским языками.

Наш центр находится в старинной части города Быдгощ, на улице Длуга 1, рядом с Млынским островом.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ

 

     - Обучение проводится по стандартам Cовета

       Европы на шести уровнях владения

       иностранным языком:

          - начальный уровень /A1/,
          - ниже среднего уровень /A2/,
          - средний уровень /B1/,
          - выше среднего уровень /B2/,
          - продвинутый /C1/,
          - уровень владения в совершенстве /C2/.

     - Курсы на каждом уровне состоят из 60 - 90

       уроков по 45 минут.

     -  Предлагаем обучение польскому языку

        в стандартном порядке (два раза в неделю

        в парах: 2 x 45 минут) и в интенсивном

        порядке (четыре раза в неделю в парах:

        2 x 45 минут).

     - Занятия проводятся в небольших группах

       (3-6 человек), в парах или индивидуально.

     - О ценах курсов можна узнать здесь

Студентів які навчаються у Бидгощі, підприємців, менеджерів та гостей з сусідніх слов'янських країн а також країн СНД та Прибалтики запрошуємо на курси польської мови для носіїв слов'янських мов.

 

Метою курсів є підготовка до сертифікаційних іспитів з польської мови, організованих Державною Комісією засвідчення володіння польською мовою як іноземною.

 

Заняття веде носій польської мови, філолог з дидактичним досвідом, який вільно володіє українською та російською мовами.

 

Наш центр розташований в старовинній частині Бидгощі, на вулиці Длуга 1, поруч з Млинським островом.

 

ОРГАНИЗАЦІЯ КУРСІВ

 

     - Навчання відбувається за стандартами

       Ради Європи на шести рівнях володіння

       іноземною мовою:
          - початковий рівень /A1/,
          - нижче середнього рівень /A2/,
          - середній рівень /B1/,
          - вище середнього рівень /B2/,
          - просунутий /C1/,
          - досконале володіння /C2/.

     - Курси на кожному рівні складаються з 60 - 90

       уроків по 45 хвилин.

     - Пропонуємо навчання польської мови у

       стандартному порядку (двічі у тиждень в

       парах: 2 x 45 хв.) та в інтенсивному

       порядку (чотири раза у тиждень в парах:

       2 x 45 хвилин).

     - Заняття відбуваються в невеликих групах

       (3-6 осіб), в парах або індивидуально.

     - З цінами курсів можна ознайомитися тут

Copyright © 2013 SLAVOS - Centrum Języków Słowiańskich. Projekt: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies