logotyp

 • rece

  Języki słowiańskie wymagają od użytkowników języka polskiego znacznie krótszego czasu na przyswojenie, niż inne języki.

 • banera

  Nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy szans rozwoju swoich firm upatrują za wschodnią i południową granicą naszego kraju.

 • baner7

  Ściśle współpracujemy z Miastem Bydgoszcz oraz z podmiotami z naszego regionu na rzecz budowania dialogu polsko-ukraińskiego na poziomie lokalnym.

 • baner10

  Aktywnie angażujemy się w budowanie dialogu między narodami słowiańskimi, priorytetem jest dla nas współpraca młodzieży z krajów bliskich nam kulturowo.

 • banerc

  Nasi lektorzy to nauczyciele z powołania, wykonujący swój zawód z należytym profesjonalizmem i niezbędną w tej profesji pasją i zaangażowaniem.

 • baner8

  Kwintesencją współpracy polsko-ukraińskiej był występ bydgoskiego zespołu Płomienie oraz ukraińskiego zespołu Ektenia we wspólnym koncercie wigilijnym.

 • baner9

  Dwujęzyczne projekty z udziałem młodzieży mają na celu promowanie interkomprehensji, jako metody komunikacji między użytkownikami języków pokrewnych

 • banerb

  Zajęcia w małych grupach gwarantują przyjazną i kameralną atmosferę. Gry i zabawy uatrakcyjniają lekcje i sprzyjają komunikacji wewnątrzgrupowej.

 • baner5

  Dofinansowanie przez Miasto Bydgoszcz Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej pomogło zrealizować dwie edycje perspektywicznego projektu.

 • baner6

  Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej to projekt realizowany w Partnerstwie z Małą Akademii Nauk Ukrainy

button zapisz

button zapytaj

Osoby przystępujące do egzaminów maturalnych z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym zapraszamy na kursy językowe dla maturzystów.


Kursy mają charakter powtórzeniowy i obejmują zakres materiału dla szkół średnich, zgodny z założeniami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

W ramach zajęć pracujemy nad kształtowaniem u naszych słuchaczy sprawności językowych egzekwowanych na egzaminie maturalnym: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz konstruowanie wypowiedzi pisemnej zgodnie z wymogami podlegającymi ocenie egzaminacyjnej (przekazanie informacji zawartej w poleceniu, bogactwo językowe, forma). Podczas zajęć rozwiązujemy również ćwiczenia oraz testy o charakterze leksykalno-gramatycznym, mające na celu kształtowanie u słuchaczy szeroko pojętej poprawności językowej.


W ramach przygotowania do egzaminu ustnego pracujemy nad umiejętnością budowania dłuższych wypowiedzi na konkretne tematy. Duży nacisk kładziemy też na formy dialogowe – umiejętność pozyskiwania informacji, zadawania pytań oraz odpowiadania na nie.
Kursy przygotowujące do matury z języka rosyjskiego kończą się próbnym egzaminem maturalnym.

 

ORGANIZACJA KURSÓW

 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY

- 40 godzin lekcyjnych

- godzina lekcyjna trwa 45 minut

- zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 90 minut

- zajęcia w grupach od 3 do 6 osób,
  w parach oraz w trybie indywidualnym

- 60 godzin lekcyjnych

- godzina lekcyjna trwa 45 minut

- zajęcia 2-4 razy w tygodniu po 90 minut

- zajęcia w grupach od 3 do 6 osób,
  w parach oraz w trybie indywidualnym

Copyright © 2013 SLAVOS - Centrum Języków Słowiańskich. Projekt: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies