logotyp

 • baner6

  Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej to projekt realizowany w Partnerstwie z Małą Akademii Nauk Ukrainy

 • baner7

  Ściśle współpracujemy z Miastem Bydgoszcz oraz z podmiotami z naszego regionu na rzecz budowania dialogu polsko-ukraińskiego na poziomie lokalnym.

 • baner10

  Aktywnie angażujemy się w budowanie dialogu między narodami słowiańskimi, priorytetem jest dla nas współpraca młodzieży z krajów bliskich nam kulturowo.

 • baner5

  Dofinansowanie przez Miasto Bydgoszcz Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej pomogło zrealizować dwie edycje perspektywicznego projektu.

 • baner8

  Kwintesencją współpracy polsko-ukraińskiej był występ bydgoskiego zespołu Płomienie oraz ukraińskiego zespołu Ektenia we wspólnym koncercie wigilijnym.

 • banera

  Nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy szans rozwoju swoich firm upatrują za wschodnią i południową granicą naszego kraju.

 • baner9

  Dwujęzyczne projekty z udziałem młodzieży mają na celu promowanie interkomprehensji, jako metody komunikacji między użytkownikami języków pokrewnych

 • banerb

  Zajęcia w małych grupach gwarantują przyjazną i kameralną atmosferę. Gry i zabawy uatrakcyjniają lekcje i sprzyjają komunikacji wewnątrzgrupowej.

 • rece

  Języki słowiańskie wymagają od użytkowników języka polskiego znacznie krótszego czasu na przyswojenie, niż inne języki.

 • banerc

  Nasi lektorzy to nauczyciele z powołania, wykonujący swój zawód z należytym profesjonalizmem i niezbędną w tej profesji pasją i zaangażowaniem.

button zapisz

button zapytaj

Międzynarodowe egzaminy certyfikacyjne TELC (The European Language Certificates) oparte są na europejskim systemie kształcenia językowego Common European Framework of Reference for Languages, określającym sześciostopniową skalę poziomów biegłości językowej.


Spośród języków słowiańskich egzaminy certyfikacyjne TELC organizowane są jedynie z języka ROSYJSKIEGO (na wszystkich poziomach zaawansowania) oraz CZESKIEGO (na poziomie B1).


Z obu wymienionych języków słowiańskich prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminów TELC.


ORGANIZACJA KURSÓW

 • Jeden poziom składa się z dwóch semestrów (90-120 godzin lekcyjnych)
 • Godzina lekcyjna trwa 45 minut
 • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut (2 godziny lekcyjne)
 • Zajęcia organizujemy w grupach od 3 do 6 osób, w parach oraz w trybie indywidualnym
 • Na poziomach A1 i A2 zajęcia prowadzone są przez zawodowego i doświadczonego lektora.
  Na poziomach B1 i B2 zajęcia prowadzą na zmianę doświadczony lektor oraz native speaker.
  Na poziomach wyższych, C1 i C2 zajęcia prowadzi native speaker.

 

POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ (CEF)

A1 Poziom ten prezentują osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z językiem obcym. Po ukończeniu kursu na tym poziomie rozumieją już zdania i słowa odnoszące się do ich osoby oraz bezpośredniego otoczenia, jak np. miejsca zamieszkania, członków rodziny itp. Są w stanie prowadzić jedynie bardzo prostą konwersację w zakresie codziennych czynności oraz sytuacji, posługując się słownictwem poznanym w czasie zajęć. Potrafią też wypełniać krótkie ankiety dotyczące ich osoby.

 

A2 Po ukończeniu kursu na tym poziomie kursanci rozumieją język mówiony pod warunkiem, że dotyczy on prostych sytuacji życia codziennego (robienia zakupów, warunków mieszkaniowych, pracy itp.). Potrafią ze zrozumieniem czytać nieskomplikowane teksty oraz informacje jak np. menu w restauracji. Są w stanie wskazać przechodniowi drogę, bądź zapytać o nią. Na tym etapie mogą również prowadzić rozmowę na poznane tematy, używając zwięzłych i prostych zdań. Potrafią też pisać nieskomplikowane listy o sobie, codziennych czynnościach czy o swoim najbliższym otoczeniu.

 

B1 Na tym etapie najistotniejsza jest umiejętność komunikowania się oraz poprawność językowa. Kursanci, którzy ukończyli ten poziom, operują podstawowym słownictwem używanym w codziennej komunikacji, rozumieją rozmowę dotyczącą spraw aktualnych. Mogą także swobodnie dyskutować na tematy im znane. Przebywając w kraju, którego języka się uczą, radzą sobie w większości sytuacji wymagających aktywnej komunikacji. Poza umiejętnościami konwersacyjnymi potrafią również budować dłuższe wypowiedzi, np. opowiedzieć zdarzenie, opisać swoje doświadczenia osobiste, marzenia, plany na przyszłość, uzasadnić swoje poglądy itp.

 

B2 Po ukończeniu kursu na tym poziomie kursanci wypowiadają się swobodnie na wiele tematów. Płynnie i w sposób spontaniczny potrafią poprowadzić rozmowę z użytkownikiem języka. Umieją wyjaśnić swoją pozycję w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety danego zagadnienia. Ich kompetencje językowe umożliwiają im również komunikowanie się na tematy zawodowe. Są w stanie napisać szczegółowy tekst fachowy z dziedziny, którą zajmują się na codzień. Czytają prozę pisaną językiem współczesnym, rozumieją język prasy, radia i telewizji.

 

C1 Kursanci, którzy ukończyli ten poziom potrafią komunikować się w różnych sytuacjach życia społecznego i zawodowego, używając bardziej złożonych konstrukcji językowych. Z łatwością i w sposób klarowny wyrażają swoje myśli. Potrafią szczegółowo rozmawiać na różne tematy. Sprawnie posługują się regułami organizacji wypowiedzi. W dłuższych i trudniejszych tekstach potrafią dostrzec znaczenia ukryte, wyrażone w sposób pośredni.

 

C2 Osoby prezentujące ten poziom wykazują najwyższy stopień kompetencji językowych. Rozumieją bez problemów użytkowników języka obcego, rozmawiających na dowolny temat. Potrafią czytać trudniejsze teksty, dzieła literackie oraz literaturę fachową. Cechuje ich płynność wypowiedzi oraz umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli w języku obcym. Podczas komunikacji w sposób spontaniczny wzbogacają swoją wypowiedź w związki frazeologiczne, idiomy oraz przysłowia.

Copyright © 2013 SLAVOS - Centrum Języków Słowiańskich. Projekt: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies