logotyp

 • banera

  Nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy szans rozwoju swoich firm upatrują za wschodnią i południową granicą naszego kraju.

 • baner7

  Ściśle współpracujemy z Miastem Bydgoszcz oraz z podmiotami z naszego regionu na rzecz budowania dialogu polsko-ukraińskiego na poziomie lokalnym.

 • baner8

  Kwintesencją współpracy polsko-ukraińskiej był występ bydgoskiego zespołu Płomienie oraz ukraińskiego zespołu Ektenia we wspólnym koncercie wigilijnym.

 • baner6

  Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej to projekt realizowany w Partnerstwie z Małą Akademii Nauk Ukrainy

 • banerc

  Nasi lektorzy to nauczyciele z powołania, wykonujący swój zawód z należytym profesjonalizmem i niezbędną w tej profesji pasją i zaangażowaniem.

 • baner10

  Aktywnie angażujemy się w budowanie dialogu między narodami słowiańskimi, priorytetem jest dla nas współpraca młodzieży z krajów bliskich nam kulturowo.

 • banerb

  Zajęcia w małych grupach gwarantują przyjazną i kameralną atmosferę. Gry i zabawy uatrakcyjniają lekcje i sprzyjają komunikacji wewnątrzgrupowej.

 • baner5

  Dofinansowanie przez Miasto Bydgoszcz Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej pomogło zrealizować dwie edycje perspektywicznego projektu.

 • rece

  Języki słowiańskie wymagają od użytkowników języka polskiego znacznie krótszego czasu na przyswojenie, niż inne języki.

 • baner9

  Dwujęzyczne projekty z udziałem młodzieży mają na celu promowanie interkomprehensji, jako metody komunikacji między użytkownikami języków pokrewnych

button zapisz

button zapytaj

ORGANIZACJA KURSÓW

 • Kursy standardowe języka chorwackiego prowadzimy na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i średniozaawansowanym
 • Każdy z poziomów składa się ze 120 godzin lekcyjnych (dwa semestry po 60 lekcji).
 • Lekcja trwa 45 minut, zajęcia natomiast składają się z dwóch godzin lekcyjnych (90 min).
 • Kursy prowadzone są standardowo dwa razy w tygodniu.
 • Lekcje odbywają się w małych grupach (3-6 osób), w parach oraz indywidualnie.
 • Zajęcia prowadzą zawodowi lektorzy z doświadczeniem dydaktycznym.

 

KURS PODSTAWOWY

Celem kursu jest opanowanie języka chorwackiego w stopniu umożliwiającym komunikację w sytuacjach codziennych: na ulicy, w sklepie, w restauracji, u lekarza itd. W ramach kursu realizujemy ponadto blok tematów związanych z osobą i środowiskiem słuchaczy: ja i moja rodzina, hobby i zainteresowania, mój dom. Zapoznajemy również naszych kursantów z podstawowymi formami etykiety językowej niezbędnymi przy zawieraniu znajomości, wyrażeniu prośby czy składaniu życzeń.


Kurs dla początkujących przewiduje także zapoznanie się z podstawami gramatyki chorwackiej. Podczas zajęć słuchacze poznają właściwe dla poszczególnych części mowy kategorie gramatyczne (rodzaj, liczbę, osobę, czas, aspekt itd.), zapoznają się z zasadami odmiany wyrazów przez osoby i przypadki, stopniowania przymiotników, czy użycia form trybu rozkazującego dla wybranych czasowników.

 

Zajęcia prowadzone są w sposób zintegrowany, zakładający rozwijanie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na mówienie. Od samego początku dbamy o rozwijanie umiejętności konwersacyjnych naszych słuchaczy. Zintegrowany charakter zajęć przewiduje ponadto zachowanie spójności przerabianego słownictwa (w ramach konkretnych kręgów tematycznych) z materiałem gramatycznym.

 

KURS ŚREDNOZAAWANSOWANY

Celem kursu jest opanowanie języka chorwackiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Program kursu zakłada rozbudowanie słownictwa w ramach kręgów tematycznych przerobionych podczas zajęć na poziomie podstawowym oraz wprowadzenie nowych, takich jak turystyka i sport, problemy ekologii, kultura i sztuka, polityka i problemy społeczne, środki masowego przekazu itp.

 

Szczególny nacisk kładziemy na przyswojenie słownictwa różnego pod względem brzmieniowym od języka polskiego, dzięki temu po kursie średniozaawansowanym słuchacz swobodnie czyta prasę codzienną, bez problemów rozumie też informacje przekazywane za pośrednictwem radia i telewizji.

Kurs dla średniozaawansowanych przewiduje jednak przede wszystkim rozwijanie umiejętności konwersacyjnych, a także zdolności budowania dłuższych wypowiedzi, zarówno o charakterze opisowym, jak i oceniającym, podczas których słuchacze wyrażają swoje opinie na konkretne tematy.

 

Gramatyka na tym etapie poszerzona jest o bardziej złożone oraz nieregularne formy odmiany rzeczowników, czasowników i innych części mowy. Podczas zajęć słuchacze poznają też czasowniki charakteryzujące się odmienną niż w języku polskim rekcją. Materiał gramatyczny podany jest zawsze w konfrontacji z polskimi odpowiednikami, w celu eliminowania pomyłek wynikających z interferencji językowej (różnic między językiem polskim a chorwackim).

Copyright © 2013 SLAVOS - Centrum Języków Słowiańskich. Projekt: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies