logotyp

 • baner8

  Kwintesencją współpracy polsko-ukraińskiej był występ bydgoskiego zespołu Płomienie oraz ukraińskiego zespołu Ektenia we wspólnym koncercie wigilijnym.

 • banerb

  Zajęcia w małych grupach gwarantują przyjazną i kameralną atmosferę. Gry i zabawy uatrakcyjniają lekcje i sprzyjają komunikacji wewnątrzgrupowej.

 • baner7

  Ściśle współpracujemy z Miastem Bydgoszcz oraz z podmiotami z naszego regionu na rzecz budowania dialogu polsko-ukraińskiego na poziomie lokalnym.

 • baner9

  Dwujęzyczne projekty z udziałem młodzieży mają na celu promowanie interkomprehensji, jako metody komunikacji między użytkownikami języków pokrewnych

 • banerc

  Nasi lektorzy to nauczyciele z powołania, wykonujący swój zawód z należytym profesjonalizmem i niezbędną w tej profesji pasją i zaangażowaniem.

 • banera

  Nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy szans rozwoju swoich firm upatrują za wschodnią i południową granicą naszego kraju.

 • baner10

  Aktywnie angażujemy się w budowanie dialogu między narodami słowiańskimi, priorytetem jest dla nas współpraca młodzieży z krajów bliskich nam kulturowo.

 • baner5

  Dofinansowanie przez Miasto Bydgoszcz Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej pomogło zrealizować dwie edycje perspektywicznego projektu.

 • rece

  Języki słowiańskie wymagają od użytkowników języka polskiego znacznie krótszego czasu na przyswojenie, niż inne języki.

 • baner6

  Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej to projekt realizowany w Partnerstwie z Małą Akademii Nauk Ukrainy

button zapisz

button zapytaj

ORGANIZACJA KURSÓW

 • Kursy języka rosyjskiego prowadzimy na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym
 • Każdy z poziomów składa się ze 120 godzin lekcyjnych (dwa semestry po 60 lekcji).
 • Lekcja trwa 45 minut, zajęcia natomiast składają się z dwóch godzin lekcyjnych (90 min).
 • Kursy prowadzone są w trybie: standardowym (dwa spotkania w tygodniu) oraz intensywnym (cztery spotkania w tygodniu)
 • Lekcje odbywają się w małych grupach (3-6 osób), w parach oraz indywidualnie.
 • Zajęcia prowadzą native speakerzy oraz zawodowi lektorzy z doświadczeniem dydaktycznym.

 

KURS PODSTAWOWY

Celem kursu jest opanowanie języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w sytuacjach codziennych: na ulicy, w sklepie, w restauracji, u lekarza itd. W ramach kursu realizujemy ponadto blok tematów związanych z osobą i środowiskiem słuchaczy: ja i moja rodzina, hobby i zainteresowania, mój dom. Zapoznajemy również naszych kursantów z podstawowymi formami etykiety językowej niezbędnymi przy zawieraniu znajomości, wyrażeniu prośby czy składaniu życzeń.


Kurs dla początkujących przewiduje także zapoznanie się z podstawami gramatyki rosyjskiej. Podczas zajęć słuchacze poznają właściwe dla poszczególnych części mowy kategorie gramatyczne (rodzaj, liczbę, osobę, czas, aspekt itd.), zapoznają się z zasadami odmiany wyrazów przez osoby i przypadki, stopniowania przymiotników, czy użycia form trybu rozkazującego dla wybranych czasowników.

 

Zajęcia prowadzone są w sposób zintegrowany, zakładający rozwijanie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na mówienie. Od samego początku dbamy o rozwijanie umiejętności konwersacyjnych naszych słuchaczy. Zintegrowany charakter zajęć przewiduje ponadto zachowanie spójności przerabianego słownictwa (w ramach konkretnych kręgów tematycznych) z materiałem gramatycznym.

 

KURS ŚREDNOZAAWANSOWANY

Celem kursu jest opanowanie języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Program kursu zakłada rozbudowanie słownictwa w ramach kręgów tematycznych przerobionych podczas zajęć na poziomie podstawowym oraz wprowadzenie nowych, takich jak turystyka i sport, problemy ekologii, kultura i sztuka, polityka i problemy społeczne, środki masowego przekazu itp.

 

Szczególny nacisk kładziemy na przyswojenie słownictwa różnego pod względem brzmieniowym od języka polskiego, dzięki temu po kursie średniozaawansowanym słuchacz w miarę swobodnie czyta prasę codzienną, rozumie też znaczną część informacji przekazywanych za pośrednictwem radia i telewizji.

 

Kurs dla średniozaawansowanych przewiduje jednak przede wszystkim rozwijanie umiejętności konwersacyjnych, a także zdolności budowania dłuższych wypowiedzi, zarówno o charakterze opisowym, jak i oceniającym, podczas których słuchacze wyrażają swoje opinie na konkretne tematy.

 

Gramatyka na tym etapie poszerzona jest o bardziej złożone oraz nieregularne formy odmiany rzeczowników, czasowników i innych części mowy. Podczas zajęć słuchacze poznają też czasowniki charakteryzujące się odmienną niż w języku polskim rekcją. Materiał gramatyczny podany jest zawsze w konfrontacji z polskimi odpowiednikami, w celu eliminowania pomyłek wynikających z interferencji językowej (różnic między językiem polskim a rosyjskim).

 

KURS ZAAWANSOWANY

Niniejszy kurs w przeważającym stopniu ma charakter konwersacyjny. Jego celem jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności językowych na najwyższym poziomie zaawansowania. Podczas zajęć słuchacze konwersują z lektorem, wymieniają też opinie między sobą w ramach realizowanego tematu zajęć.

 

Na tym etapie dbamy nie tylko o poprawność językową naszych kursantów, lecz przede wszystkim o styl oraz swobodę ich wypowiedzi. Koncentrujemy się głównie na rozwoju słownictwa naszych słuchaczy, wzbogaconego o nowo poznane związki frazeologiczne. Duży nacisk kładziemy również na używanie słów oraz wyrażeń synonimicznych.

 

Zakres tematyczny dla poziomu zaawansowanego dobrany jest w taki sposób, by słownictwo przydatne było zarówno w życiu zawodowym (w środowisku pracy, w biznesie itp.), jak również podczas rozmów towarzyskich. Na zajęciach aktywnie komentujemy bieżące wydarzenia kulturalne, społeczne oraz polityczne. Rozmawiamy o realiach i problemach Rosji i jej mieszkańców oraz wzajemnych stosunkach między naszymi państwami i narodami.

Copyright © 2013 SLAVOS - Centrum Języków Słowiańskich. Projekt: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies